Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειου- Αμ. Φλέμινγκ ΓΝΑ

Απο το 2011 μέχρι το 2020 υπηρέτησα ως Ψυχολόγος στην εξειδικευμένη  Μονάδα Ενδονοσοκομειακής  Νοσηλείας για έφηβους 14 -18 ετών  της Ψυχιατρικής Παίδων Εφήβων του Σισμανόγλειου- Αμ.Φλέμιγκ ΓΝΑ, προσφέροντας ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία σε εφήβους πάσχοντες από σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές κάθε είδους (Σχιζοφρένεια, Κατάθλιψη, Διπολική διαταραχή, Διατροφικές διαταραχές, Αυτοκτονικότητα – Αυτοκαταστροφικότητα, Οριακή διαταραχή της προσωπικότητας με ή δίχως χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών κλπ.), καθώς και οικογενειακή θεραπεία – συμβουλευτική στα μέλη των οικογενειών τους.

Μέχρι σήμερα εξακολουθώ να καλύπτω της εφημεριακές ανάγκες της ΜΕΝΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου.

Δύο λόγια για την λειτουργία της ΜΕΝΕ

Το Τμήμα λειτουργεί από το Ιανουάριο του 2009 με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και στις οικογένειές τους σε τακτική βάση (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία).

Τον Φεβρουάριο του 2011 μετά και την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου του Τμήματος το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2007-2013 ξεκίνησε η λειτουργία και της Μονάδας Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας.

Κατά το χρονικό διάστημα, από τον Μάιο του 2011 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013, το Τμήμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Υγείας) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο κάλυψε λειτουργικές ανάγκες.

Αναλυτικότερα το Τμήμα περιλαμβάνει:

 1. Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας για εφήβους 14-18 ετών
 2. Εξωτερικά ιατρεία για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών
 3. Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας (ΜΕΝ)

Έχει δύναμη 10 κλινών και δέχεται εφήβους με φυσιολογική νοημοσύνη ή ελαφρά νοητική καθυστέρηση, που πάσχουν από ψυχιατρικό νόσημα για το οποίο είναι απαραίτητη ψυχιατρική νοσηλεία.

Ένας έφηβος μπορεί να νοσηλευθεί στη Μονάδα όταν:

 • Υπάρχει διαταραχή της σκέψης, του συναισθήματος ή της συμπεριφοράς που βάζει τον ίδιο ή τους άλλους σε κίνδυνο
 • Η θεραπεία σε εξωτερική βάση έχει αποτύχει
 • Υπάρχουν θέματα διαφορικής διάγνωσης
 • Απαιτείται απομάκρυνση του εφήβου από το περιβάλλον του

Η διάρκεια νοσηλείας μπορεί να φθάσει μέχρι τους 3 μήνες εκτός από ειδικές περιπτώσεις που η νοσηλεία μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα.

Στη ΜΕΝ δεν νοσηλεύονται:

 • Έφηβοι με σοβαρή διαταραχή διαγωγής και σοβαρή παραπτωματικότητα
 • Έφηβοι που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών
 • Έφηβοι με αυτισμό όταν συνυπάρχει βαριά νοητική καθυστέρηση
 • Έφηβοι με βαριά νοητική καθυστέρηση

Οι παραπάνω διαταραχές απαιτούν εξειδικευμένες δομές και προγράμματα

Η παραπομπή στη ΜΕΝ γίνεται:

 • Από Εξωτερικά Ιατρεία, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή άλλες εξωνοσοκομειακές δομές
 • Από άλλα νοσοκομεία ή υπηρεσίες
 • Με εισαγγελική εντολή
 • Μετά από αίτημα της οικογένειας ή του ίδιου του εφήβου

Η θεραπεία στη ΜΕΝ περιλαμβάνει:

 • Δημιουργία θεραπευτικού περιβάλλοντος
 • Ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες του εφήβου σε τακτές ώρες και μέρες από τον θεράποντα γιατρό ή ψυχολόγο
 • Φαρμακοθεραπεία, όπου απαιτείται
 • Εξατομικευμένο ημερήσιο θεραπευτικό πρόγραμμα (εργοθεραπεία, σωματική άσκηση, οργανωμένα ψυχαγωγικά προγράμματα κλπ)
 • Παρέμβαση στην οικογένεια
 • Παρέμβαση στην κοινότητα, σχολείο κλπ

Η επικοινωνία των εφήβων με την οικογένειά τους επιδιώκεται να γίνεται με τακτές επισκέψεις των γονέων καθώς και με εξόδους ή/και διανυκτερεύσεις στο σπίτι μετά από σχετική γραπτή άδεια. Στόχος είναι η συντομότερη επάνοδος μετά τη νοσηλεία του εφήβου στο φυσικό του χώρο (σπίτι, σχολείο, φίλοι).

Μετά το πέρας της νοσηλείας ο έφηβος παραπέμπεται για παρακολούθηση (follow up) στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος ή σε άλλες πλησιέστερες στον τόπο κατοικίας του εξωνοσοκομειακές δομές.