Αρχική » Επιστημονική Διημερίδα «Ζητήματα Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας Παιδιών με Ψυχικές Διαταραχές»

Επιστημονική Διημερίδα «Ζητήματα Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας Παιδιών με Ψυχικές Διαταραχές»

[googleapps domain=”docs” dir=”presentation/d/1QIxmDXlnbA3-VTGJh7EZWJM0Cq1GoNokiahGFWzCzUM/embed” query=”start=false&loop=false&delayms=3000″ width=”960″ height=”569″ /]

Exit mobile version