Οικογένεια

  • Έχετε ποτέ σας σκεφτεί ποιος υπήρξε για σας ο σημαντικός σας πρόγονος; Ήταν ο παππούς ή η γιαγιά σας, αυτός/ αυτή του οποίου το όνομα φέρεται; Τι υπήρξε ο άνθρωπος αυτός για εσάς; Τον γνωρίσατε άραγε καλά, μεγαλώσατε μήπως μαζί του; Υπήρξε το άτομο που σας συντρόφευε στα πρώτα σας σχολικά βήματα; Υπήρξε το άτομο…

    Read more →

Exit mobile version