Η έννοια του επείγοντος σε πλαίσια νοσηλείας εφήβων