Ομαδική εποπτεία για εκπαιδευτικούς

Ένας κύκλος 10 συναντήσεων ανοίγει τον Απρίλη του 2018. Το ομαδικό- εποπτικό πρόγραμμα συναντήσεων απευθύνεται σε άπειρους αλλά και έμπειρους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης  που απασχολούνται σε ιδιωτικά ή δημόσια πλαίσια και θέλουν να εμβαθύνουν στα σύγχρονα ζητήματα της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας.


Σκοπός της διεργασίας  είναι η πολυφωνικότητητα, η σύνθεση και απαρτίωση   των φωνών  της ομάδας σε ιδέες για εναλλακτικά  μονοπάτια προσέγγισης των δυσκολιών που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τριβή τους με  τα παιδιά και τους εφήβους, τις οικογένειες τους  και τα άλλα εμπλεκόμενα συστήματα (πχ συνεργαζόμενους φορείς,υπηρεσίες, υπουργεία κλπ).

Η μεθοδολογία της παρέμβασης  προέρχεται από την  συστημική σκέψη με ιδιαίτερες αναφορές στην δουλειά των Bakhtin, Seikula και  Anderson. Σύμφωνα με την Anderson (2013), o συνεργατικός διάλογος είναι μια επικοινωνιακή διεργασία που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

● Είναι μια φυσική, αυθόρμητη δραστηριότητα που πραγματοποιείται κάθε στιγμή.

● Περιλαμβάνει την συνεργατική σχεδίαση, η οποία απαιτεί την πρόσκληση, τη μάθηση και τον σεβασμό στην εμπειρία του άλλου ατόμου.

● Κάθε διάλογος είναι μοναδικός για τους συμμετέχοντες, τις καταστάσεις, τις περιστάσεις και την ημερήσια διάταξη.

● Οι διαφορές, όπως στην ένταση, τη σαφήνεια, την αβεβαιότητα κλπ είναι απαραίτητες για έναν παραγωγικό διάλογο.

● Ο διάλογος είναι πολυδιάστατος.

● Κάθε συνάντηση – σχέση και συζήτηση – είναι μέρος του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος των συμμετεχόντων.

● Ο διάλογος συνεπάγεται την πολλαπλότητα των φωνών, των παρόντων και των απόντων.

● Το πλαίσιο είναι το σκηνικό για τον διάλογο: Το ιστορικό, πολιτιστικό, οργανωτικό, σχεσιακό πλαίσιο.

Σε κάθε συνάντηση θα υπάρχει μια μικρή εισήγηση από πλευράς του συντονιστή και η παρουσίαση 2  περιστατικών ενδιαφέροντος (case studies)  απ’ τα μέλη  της ομάδας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 
  • Θέματα ψυχοπαθολογίας εφήβων
  • Εφηβεία της κρίσης
  • Ο ρόλος της οικογένειας στην αναπτυξιακή δυναμική των εφήβων
  • Κοινωνικά δίκτυα και εφηβεία.
  • Σχολείο και εφηβεία
  • Εξαρτήσεις στην εφηβεία
  • Κοινωνικός αποκλεισμός/βία/μετανάστευση
  • Διατροφικές διαταραχές και εφηβεία
 
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Σάββατο 10πμ-12:30 μμ στην Ανατολής 9-15 στην Νέα Ιωνία.
 
Κόστος συμμετοχής: 100 ευρώ για τις 10 συναντήσεις!
 
 
Συντονιστής Κωνσταντίνος Μπλέτσος – Ψυχολόγος (c.Phd, MSc, Bs)
Συστημικός θεραπευτής ατόμου, ζεύγους και οικογένειας 
Μονάδα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων
Ψυχιατρική Παίδων Εφήβων, Σισμανόγλειο Αμ-Φλέμινγκ ΓΝΑ


Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 10 άτομα

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα