Η εστιασμένη στο τραύμa ψυχοθεραπεία είναι ενα θεραπευτικό μοντέλο που δίνει ιδαίτερη βαρύτητα στην επίδραση του τραύματος στην καθημερινή ζωή.