Αυτοτιμωρία

Αυτομομφή και τιμωρία του «ανάξιου» εαυτού

Η αυτομομφή σε όλες τις εκφάνσεις της (από  την επικριτική στάση έναντι του εαυτού  μέχρι την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά), συνήθως σημαίνει […]

Κύλιση προς τα επάνω