γνωστικά σφάλματα

Γνωστικά σφάλματα

Τα γνωστικά σφάλματα που πρώτη ανέδειξε η Μορφολογική Ψυχολογία (Gestalt)  στο επίπεδο της αντίληψης φυσικών γεγονότων (αμφίσημες μορφές, πλάνη των […]

Κύλιση προς τα επάνω