Ετικέτα: δυνητικές κοινότητες

  • Η αφήγηση του ενδυναμωμένου ασθενή

    Η ομιλία μου στο 4ο Πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο…

  • Δυνητικός εαυτός και Ψυχολογία

    Οι νέες διαδικτυακές τεχνολογίες παράγουν έναν νέο τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την έννοια των κοινωνικών σχέσεων, της επαφής αλλά και της ατομικής και κοινωνικής (δυνητικής) μας ταυτότητας. Οι έννοιες που ως τώρα συγκροτούσαν την υπαρξιακή μας ταυτότητα (χώρος, χρόνος, σώμα) αναθεωρούνται στα πλάισα της εποχής του μεταμοντέρνου.