Ετικέτα: εκφοβισμός

  • Βιωματική ομάδα εκπαιδευτικών για το θέμα του εκφοβισμού

    Bullying by KungFuPlum on DeviantArt Προς την ολομέλεια: Ανατρέξτε στη σχολική σας  ή την διδασκαλική σας εμπειρία και θυμηθείτε χαρακτηριστικούς τύπους από την τάξη. Πείτε λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτούς…

  • Επιθετικότητα-βία, εκφοβισμός στο σχολείο

    Με την όρο “ψυχοκοινωνικά προβλήματα” αναφερόμαστε συνήθως σε κοινωνικές και οικογενειακές καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του και πιθανόν και στη σωματική υγεία του