Ερωτήσεις

Δύσκολες ερωτήσεις που οι θεραπευτές -οφείλουν να- θέτουν στον εαυτό τους

Questions? by EndlessSecrets on deviantART Νομίζω πως ορισμένες χρήσιμες ερωτήσεις που  ο θεραπευτής – οφείλει να-  υποβάλει στον εαυτό του είναι…. Τι με κάνει να πιστεύω πως η δική μου πεποίθηση είναι υπέρτερη της πεποίθησης του πελάτη μου; Αν αυτό ισχύει (αν δηλαδή η επιστημονική μου θέση είναι ή φαίνεται να είναι υπέρτερη) πώς θα μπορούσε […]

Κύλιση προς τα επάνω