Ετικέτα: θεραπευτική συμμαχία

  • Συνέδριο για την Θεραπευτική συμμαχία – Περιλήψεις ομιλιών

    Για να γίνει όμως δυνατή η αναγνώριση του ρόλου του ασθενούς ως μέλους της θεραπευτική ομάδας θα πρέπει, συμπληρώνει η κ Μιαούλη, τόσο η Ιατρική κοινότητα όσο και οι Ασθενείς να υπερβούν παγιωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα για τους ρόλους του Ιατρού και του Ασθενή

  • Οι ομιλίες απο το συνέδριο της θεραπευτικής συμμαχίας

    Οι ομιλίες από την δεύτερη συνεδρία του Συνεδρίου για τη θεραπευτική συμμαχία

  • Μερικές σκέψεις για τη θεραπευτική συμμαχία

    Ίσως τελικά υπάρχει αναντίρρητη ανάγκη για νέες θεωρίες και καινοτόμες μεθοδολογίες που θα επιτρέψουν το πέρασμα από την φάση αναζήτησης δεδομένων (big data), στη φάση αναζήτησης πληροφοριών (informations), ή όπως θα το έθετε ο Bateson (1972)7, “πληροφοριών που μπορεί να κάνουν την διαφορά…” Τούτο, αναπόδραστα κατά την άποψη μου, περνάει μέσα από τη διαδικασία της…