Ετικέτα: λογισμικό ανοικτού κώδικα

  • Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

    Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες όπως είναι η προσοχή, η οργάνωση της εισερχόμενης πληροφορίας, η μεταφορά και η απομνημόνευσή της. Τα παιδιά με αυτισμό, που στην πλειονότητά τους παρουσιάζουν και νοητική καθυστέρηση, έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες στο γνωσιακό τομέα