Ετικέτα: Μνήμη

  • Η νευρο- ευπλαστότητα  της τραυματικής μνήμης

    Η νευρο- ευπλαστότητα της τραυματικής μνήμης

    Οι μνήμες κατά την διάρκεια της ανάκτησης είναι επιρρεπείς σε αλλαγές και επομένως κάθε μελλοντική ανάκτηση χρησιμοποιεί τις τροποποιημένες πληροφορίες.