Νοημοσύνη

  • Νοημοσύνη, μία ή πολλαπλές; Για δεκαετίες, η Ψυχολογία καθόρισε την νοημοσύνη σε σχέση με την ικανότητα κάποιου να τα καταφέρει καλά σε σταθμισμένα τεστ (IQ TESTS). Στα τέλη του 1980, εμφανίστηκαν νέα δεδομένα που αμφισβήτησαν το κατά πόσον αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση στη νοημοσύνη πραγματικά αξιολογεί την ικανότητα των ανθρώπων να πετύχουν σε σημαντικές διαστάσεις…

    Read more →