Ετικέτα: Οργανώσεις

  • Η Ψυχολογία στις οργανώσεις

    Οι οργανώσεις αποτελούν κατά βάση κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία ως τέτοια διατηρούν μια δική τους δυναμική, η οποία δεν μπορεί άκοπα  να αναχθεί ως το σύνολο των ατομικών συμπεριφορών των ατόμων που τις  αποτελούν. Η υποσημείωση αυτή αφορά τις σχετικά απλές αναγωγικές σκέψεις της προβολής των ατομικών συμπεριφορών στην ομάδα ή στην αιτιοκρατική σύνδεση μεταξύ…