Προσωπικότητα

  • Είμαι οτι κάνω

    i am who i am by vampiretrash on deviantART Ο μεγάλος κίνδυνος της αιτιοκρατικής σύνδεσης των συμπεριφορών με τα ατομικά χαρακτηριστικα (τα οποία συχνά αναπαρίσταται ως σταθερά και αναλλοίωτα με την πάροδο του χρόνου) τα οποία (ατομικά χαρακτηριστικά) είναι αποτέλεσμα των πρώιμων εμπειριών και γονιδίων (για αμφότερα λίγα μπορούμε να κάνουμε), αποτελούν την λεγόμενη επιστημονική…

    Read more →

Exit mobile version