Ετικέτα: Comfort zone

  • Αφήνοντας την ζώνη άνεσης (comfort zone)

    Από ψυχολογικής άποψης η  ζώνη άνεσης είναι ένα τεχνητό ψυχικό  όριο εντός του οποίου διατηρούμε  μια αίσθηση ασφάλειας και έξω από την οποία μπορεί  να αντιμετωπίσουμε  μεγάλη δυσφορία. Η…