Οι Ξενώνες  εφήβων «Όρμος» και «Το Σπίτι»

Απο το 2014 είμαι Επιστημονικά υπεύθυνος των μοναδικών δημόσιων ξενώνων για τη φιλοξενία εφήβων που πάσχουν απο ψυχιατρικές διαταραχές.

Οι Ξενώνες  εφήβων «Όρμος» και «Το Σπίτι» λειτουργούν από το 1995 βάσει του κανονισμού 815\84 της Ε.Ο.Κ. και είναι ανοιχτές κοινοτικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Ανήκουν  στον Ψυχιατρικό Τομέα του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής και έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας  οκτώ ( 8)  και επτά  (7)  εφήβων αντίστοιχα.

 Η λειτουργία των ξενώνων διέπετε από τις διατάξεις του Νόμου 2716/99 καθώς και την από την σχετική απόφαση Υπ. Αριθ.Α3.α Οικ. 876. ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 661 (23/5/2000). Σκοπός των Ξενώνων είναι η φιλοξενία νέων ηλικίας  13-18 ετών και των δυο φύλων που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικές διαταραχές με συνύπαρξη κοινωνικών δυσκολιών και που οι οικογένειές τους αδυνατούν το διάστημα αυτό να τους έχουν κοντά τους. Η διάρκεια παραμονής είναι μέχρι 36 μήνες χωρίς να υπερβαίνει την ενηλικίωσή τους.

Στόχος των Ξενώνων, είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των φιλοξενουμένων νέων, μέσω της θεραπείας, της φροντίδας και της διαπαιδαγώγησης με απώτερο σκοπό την επιστροφή τους στο οικογενειακό περιβάλλον, όταν αυτό υπάρχει και είναι κατάλληλο.

Για την ένταξη ενός εφήβου στους ξενώνες είναι απαραίτητη η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα ή του πλαισίου προέλευσης που έχει την επιμέλεια, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από παιδοψυχιατρική γνωμάτευση, ψυχολογική εκτίμηση και κοινωνικό ιστορικό. Στη συνέχεια εξετάζονται από τη Διεπιστημονική- Θεραπευτική ομάδα και αν πληρούν τα κριτήρια  ακολουθεί δοκιμαστική περίοδος.

Η δοκιμαστική περίοδος έχει ως στόχο τη διερεύνηση – εκτίμηση της καταλληλόλητας των ξενώνων για τον έφηβο καθώς και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του υποψηφίου και των υπολοίπων ενοίκων. Η λήξη της δοκιμαστικής περιόδου αποφασίζεται σε πλαίσια κλινικής συνάντησης και ακολουθεί ενημέρωση του υποψηφίου και του πλαισίου προέλευσης ή της οικογένειάς του για την ένταξή του ή μη. 

Οι Ξενώνες  εφήβων «Όρμος» και «Το Σπίτι» είναι οι μοναδικοί ξενώνες μακράς διάρκειας παραμονής σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχουν φιλοξενήσει περιστατικά από όλη την χώρα.

Ως επί το πλείστων φιλοξενούνται πολύ δύσκολα περιστατικά με σοβαρή ψυχοπαθολογία, κυρίως: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, Νοητική Υστέρηση,  Συναισθηματικές διαταραχές και Ψυχωτικές διαταραχές (Σχιζοφρένεια, Μανιοκατάθλιψη, Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή κλπ.). Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι ξενώνες δεν δέχονται εφήβους με Αυτισμό, χρήση τοξικών ουσιών και σοβαρή παραβατική συμπεριφορά, με την έννοια της παράβασης του νομικού κανόνα, όπως κλοπές σωματική βία, έκθεση σε κίνδυνο ανθρώπων και εγκαταστάσεων