Ξενώνες Εφήβων

Οι Ξενώνες  εφήβων «Όρμος» και «Το Σπίτι» λειτουργούν από το 1995 βάσει του κανονισμού 815\84 της Ε.Ο.Κ. και είναι ανοιχτές κοινοτικές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Ανήκουν  στον Ψυχιατρικό Τομέα του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής και έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας  οκτώ ( 8)  και επτά  (7)  εφήβων αντίστοιχα.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των Ξενώνων είναι η φιλοξενία νέων ηλικίας  13-18 ετών και των δυο φύλων που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικές διαταραχές με συνύπαρξη κοινωνικών δυσκολιών και που οι οικογένειές τους αδυνατούν το διάστημα αυτό να τους έχουν κοντά τους.

 Η διάρκεια παραμονής είναι μέχρι 36 μήνες χωρίς να υπερβαίνει την ενηλικίωσή τους.

Στόχος των Ξενώνων, είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των φιλοξενουμένων νέων, μέσω της θεραπείας, της φροντίδας και της διαπαιδαγώγησης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους Ξενώνες είναι ψυχιατρική παρακολούθηση, νοσηλευτική φροντίδα, ατομική ψυχοθεραπεία, συμμετοχή σε ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης και διαβίωσης, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας,  εκπαίδευση (εντός και εκτός του χώρου), εργοθεραπεία, άθληση, συμβουλευτική οικογένειας και ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για την ένταξη ενός εφήβου στους ξενώνες είναι απαραίτητη η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα ή του πλαισίου προέλευσης που έχει την επιμέλεια, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από παιδοψυχιατρική γνωμάτευση, ψυχολογική εκτίμηση και κοινωνικό ιστορικό. Στη συνέχεια εξετάζονται από τη Διεπιστημονική- Θεραπευτική ομάδα και αν πληρούν τα κριτήρια  ακολουθεί δοκιμαστική περίοδος.

Από τους ξενώνες αποκλείονται  έφηβοι με:

Ø      Σοβαρή διαταραχή διαγωγής

Ø      Νοητικό Δυναμικό κάτω της ελαφριάς Νοητικής Υστέρησης

Ø      Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Ø      Χρήση τοξικών ουσιών

Ø      Θεραπευτικά μέτρα   

Ø      Εισαγγελικές  Εντολές

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η δοκιμαστική περίοδος έχει ως στόχο τη διερεύνηση – εκτίμηση της καταλληλότητας των ξενώνων για τον έφηβο καθώς και την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του υποψηφίου και των υπολοίπων ενοίκων. Η λήξη της δοκιμαστικής περιόδου αποφασίζεται σε πλαίσια κλινικής συνάντησης και ακολουθεί ενημέρωση του υποψηφίου και του πλαισίου προέλευσης ή της οικογένειάς του για την ένταξή του ή μη.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η Διεπιστημονική Ομάδα που στελεχώνει τους ξενώνες αποτελείται από:

Ø      Επιστημονικό Υπεύθυνο

Ø      Παιδοψυχίατρο

Ø      Ψυχολόγο

Ø      Παιδαγωγό Α΄θμιας  Εκπαίδευσης

Ø      Καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Ø      Κοινωνικό Λειτουργό

Ø      Εργοθεραπευτή

Ø      Συντονίστρια Νοσηλεύτρια

Ø      Νοσηλευτές

Ø      Βοηθό Παιδαγωγού

Ø      Διοικητικό Υπάλληλο