Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου

Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα (Wagner et.al, 2013)   που υποστηρίζουν πως η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου είναι εξίσου αποτελεσματική, αν όχι αποτελεσματικότερη της δια ζώσης συμβουλευτικής. Υπάρχουν φυσικά  σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της on line και της δια ζώσης συμβουλευτικής, όπως υπάρχει και έντονος σκεπτικισμός  μεταξύ των συναδέλφων, για την ωφέλεια της συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

Πλεονεκτήματα

 • Οικονομία σε χρόνο και κόστος μετακινήσεων.
 • Δυνατότητα συμβουλευτικής σε ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από το σπίτι τους.
 • Δυνατότητα συμβουλευτικής σε ανθρώπους που ζούνε σε απομακρυσμένα με δύσκολη πρόσβαση, μέρη.
 • Δυνατότητα συμβουλευτικής σε ανθρώπους με κοινωνική συστολή και άγχος.
 • Δυνατότητα υπηρεσιών ανεξάρτητα από φυσικούς, περιβαλλοντικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Μειονεκτήματα

 • Το κυριότερο μειονέκτημα είναι η απουσία της ανθρώπινης επαφής με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την θεραπευτική σχέση.
 • Η δυσκολία για τον σύμβουλο να αναγνωρίσει τα μη λεκτικά αλλά πολύ σημαντικά κομμάτια της ανθρώπινης επικοινωνίας (στάση του σώματος-εκφράσεις του προσώπου-σωματικές εκδηλώσεις κλπ).
 • Δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων – αντανάκλασης – φροντίδας.
 • Τεχνικές δυσκολίες που διακόπτουν την επικοινωνία.

Για τους λόγους αυτούς η συμβουλευτική μέσω διαδικτύου προκρίνεται ως λύση ανάγκης εφόσον δεν είναι δυνατή η συμβουλευτική δια ζώσης. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν προτιμότερο η πρώτη συνεδρία να διεξαχθεί στο γραφείο.

 Τι πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε on line συμβουλευτική

 • Η αυστηρή τήρηση των δεοντολογικών κανόνων του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
 • Η εποπτεία του Ψυχολόγου κατά τις συνήθεις πρακτικές του επαγγέλματος.
 • Η παροχή πληροφοριών σε σχέση με την online συμβουλευτική με τρόπο απλό και κατανοητό, ώστε οι πελάτες να είναι σε θέση να αποφασίσουν αν η online συμβουλευτική είναι κατάλληλη για αυτούς ή όχι.
 • Η συμφωνία μεταξύ Ψυχολόγου και πελάτη (συμβόλαιο) που αφορά στο είδος της συμβουλευτικής, τον αριθμό των συνεδριών, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το κόστος των υπηρεσιών.
 • Το απόρρητο του πελάτη.
 • Η χρήση εφαρμογών και κανόνων με σκοπό την μέγιστη δυνατή  ασφάλεια των  επικοινωνιών.
 • Η ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά μέσα. Ο αυστηρός έλεγχος των προσώπων που έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα με την χρήση τεχνικών ασφαλούς σύνδεσης (https), κρυπτογράφησης  και αποθήκευσης με την χρήση  ισχυρών  κωδικών. Η χρήση  ασφαλούς περιβάλλοντος για τις online συναλλαγές.
 • Η ορθή χρήση της τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι όλα τα περιστατικά κατάλληλα για online συμβουλευτική.

Κλείστε μια on line συνεδρία 

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή : 

 • Μέσω email επικοινωνείτε μαζί μας για να καθορίσουμε την ώρα και τη μέρα της συνεδρίας
 • Κατεβάζετε και εγκαθιστάτε το Vsee στον Η/Υ το tablet ή το κινητό σας
 • Συνδέεστε  στο Vitual γραφείο μου στο  Vsee  (πατώντας εδώ

H ON LINE επικοινωνία μας  μέσω του Vsee χρησιμοποιεί πλήρη κρυπτογράφηση και βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ιδιαίτερα αυστηρά Αμερικανικά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων ασθενών (HIPAA).

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον υπερσύνδεσμο.