Αρχική » Τι μπορεί να προσφέρει η Ψυχολογία σε εμένα;

Τι μπορεί να προσφέρει η Ψυχολογία σε εμένα;

Πιστεύετε ότι η Ψυχολογία είναι μόνο για τους σπουδαστές, τους πανεπιστημιακούς, τους θεραπευτές και τους “ασθενείς”;
Ξανασκεφτείτε το! Η Ψυχολογία μπορεί να έχει σημαντικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή:
Η ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε κίνητρα ή να παραμείνουμε κινητοποιημένοι σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει στην ζωή μας.
Η ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ηγεσία μας μέσα από συμβουλές όπως οι ακόλουθες:

  • Εφαρμόστε σαφή καθοδήγηση, αλλά επιτρέψτε στα μέλη της ομάδας να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.
  • Συζητήστε με τα μέλη της ομάδας τις ενδεχόμενες λύσεις ενός προβλήματος, χρησιμοποιήστε τον καταιγισμό ιδεών (brain storming) σε μια προσπάθεια να προστεθούν πληροφορίες γύρω από ένα πρόβλημα.
  • Εστιάστε στις ενδεχόμενες λύσεις και μην λησμονείτε να επιβραβεύετε άμεσα την καινοτομία.

Η ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει να επικοινωνούμε καλύτερα. Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει πως η επικοινωνία είναι πολύ περισσότερα από την ομιλία και την γραφή. Το μεγαλύτερο (και πιο ουσιαστικό) κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι το μη λεκτικό:

  • Χρησιμοποιήστε την βλεμματική επαφή στην επικοινωνία σας.
  • Εστιάστε στη μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας του συνομιλητή σας (εκφράσεις προσώπου, στάση του σώματος κλπ).
  • Χρησιμοποιήστε τον τόνο της φωνής σας για να ενισχύσετε το λεκτικό σας μήνυμα.

Η ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα δικά μας συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων. Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης (Coleman, 1995), προσφέρει τους τρόπους που μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο:

  • Aναγνωρίστε και καταγράψτε τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις καταστάσεις στη ζωή σας.
  • Ονοματίστε τα συναισθήματα και βαθμολογήστε τα σε μια κλίμακα (0-10).
  • Προσπαθήστε να δείτε μια κατάσταση μέσα από τα μάτια του άλλου.
  • Να θυμάστε πως τα συναισθήματα και οι σκέψεις είναι προσωπικές και φευγαλέες ανακατασκευές της εσωτερικής μας πραγματικότητας και δεν είναι η πραγματικότητα ή ίδια.

Tο άρθρο αποτελεί μια διασκευή του σχετικού άρθρου στο about.com psychology