Αρχική » Ψυχοκοινωνικές πτυχές της πανδημίας Covid-19

Ψυχοκοινωνικές πτυχές της πανδημίας Covid-19

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1mOHjOu4rQBmEPAYQ-SQ7n-Bg2Jqs8lvH/preview?usp=drivesdk” title=”IASC Interim Briefing Note on COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations – MHPSS (Greek).pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

Copyright note: Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αξιότιμους συγγραφείς και παρουσιάζονται αναλυτικά στα εμφανιζόμενα έργα. Η παρουσίαση εδώ γίνεται καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.