Το σύνδρομο XYY

Το σύνδρομο XYY είναι μια συγγενής χρωμοσωμική ανωμαλία που είναι ιδιόμορφη μόνο για τους άνδρες. Περίπου 1 αγόρι στα 1000 γεννιέται με το σύνδρομο ΧΥΥ. Τα άτομα αυτά έχουν στα κύτταρά τους 47 χρωμοσώματα αντί για 46 που έχουν τα φυσιολογικά άτομα. Φέρουν δύο Υ χρωμοσώματα κι ένα Χ (47,ΧΥΥ) σε αντίθεση με τους υπόλοιπους άντρες που έχουν ένα Υ και ένα Χ χρωμόσωμα (46,ΧΥ). Η επίδραση του επιπλέον Υ χρωμοσώματος ποικίλει σε μεγάλο βαθμό.

Μέχρι το 1961 η χρωμοσωμική έρευνα του χρωμοσώματος  Χ ήταν η μόνη εφαρμόσιμη έρευνα και το γεγονός αυτό καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση ανδρών με ένα επιπλέον χρωμόσωμα Υ. Μέχρι τότε είχαν ταυτοποιηθεί μόνο τα σύνδρομα Klinefelter (XXY) καιTurner’s (XO). Την πρώτη ταυτοποίηση έκανε ο Sandberg και οι συνεργάτες του καθώς ανακάλυψαν ένα επιπλέον χρωμόσωμα Υ σε ένα φαινοτυπικά φυσιολογικό άνδρα. 

Το 1965 ο Jacobs και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν εργασία που συνδέει το χρωμοσωμικό σύνδρομο XYY και την εγκληματική προσωπικότητα, βρίσκοντας επτά περιπτώσεις του καρυότυπου XYY σε μια μελέτη με δείγμα 197 ατόμων σε ψυχιατρείο του Εδιμβούργου.

Την έρευνα του Jacobs συνέχισαν στην πορεία οι  Casey, Price και οι συνεργάτες τους παρέχοντας επιπλέον πληροφορίες για την χρωμοσωμική αυτή ανωμαλία. 

Το σύνδρομο XYY είναι μια συγγενής χρωμοσωμική ανωμαλία που είναι ιδιόμορφη μόνο για τους άνδρες. Περίπου 1 αγόρι στα 1000 γεννιέται με το σύνδρομο ΧΥΥ. Τα άτομα αυτά έχουν στα κύτταρά τους 47 χρωμοσώματα αντί για 46 που έχουν τα φυσιολογικά άτομα. Φέρουν δύο Υ χρωμοσώματα κι ένα Χ (47,ΧΥΥ) σε αντίθεση με τους υπόλοιπους άντρες που έχουν ένα Υ και ένα Χ χρωμόσωμα (46,ΧΥ). Η επίδραση του επιπλέον Υ χρωμοσώματος ποικίλει σε μεγάλο βαθμό.

Η παρουσίαση έγινε στα πλάισια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΟΚΕΨΥΠΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 

Η επιμέλεια της παρουσίασης  ανήκει στην συνάδελφο Ψυχολόγο κ. Ελένη Σαραγά. 

photo of female scientist working on laboratory
View more articles
 • woman wearing gray long sleeved shirt and black black bottoms outfit sitting on gray wooden picnic table facing towards calm body of water at daytime

  Νευροβιολογία των διατροφικών διαταραχών

  Παρότι το περιβάλλον παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο στην σχηματοποίηση των συμπεριφορών,  υπάρχουν πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι οι διατροφικές διαταραχές ξεκινούν στον εγκέφαλο.

 • Η νευρο-πλαστικότητα της τραυματικής μνήμης

  Οι μνήμες κατά την διάρκεια της ανάκτησης είναι επιρρεπείς σε αλλαγές και επομένως κάθε μελλοντική ανάκτηση χρησιμοποιεί τις τροποποιημένες πληροφορίες.

 • Αναπτυξιακό τραύμα και διατροφικές διαταραχές

  Πλήθος ερευνών έχουν τεκμηριώσει τις τραυματικές ιστορίες των ανθρώπων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές (Dalle Grave, Rigmonti, Todisco & Oliosi, 1996; Reyes-Rodriguez et al., 2011), με την σεξουαλική κακοποίηση της παιδικής ηλικίας childhood sexual abuse (CSA) να είναι το συνηθέστερο τραύμα (De Groot & Rodin, 1999; Wonderlich et al., 2001). Ο Brewerton (2007) συνοψίζει τα […]

 • family of four walking at the street

  Συστημική θεραπεία

  Τι είναι η συστημική θεραπεία Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο από μονάδες που αλληλεπιδρούν και αποτελούν τα συστατικά μέρη μιας συνολικής διάταξης ή οργάνωσης. Ο Ludwig von Bertalanffy, πατέρας της Γενικής θεωρίας των Συστημάτων ορίζει τα συστήματα ως συμπλέγματα στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Aνθρώπινο σύστημα (πχ μια οικογένεια), είναι ένα σύνολο δύο ή περισσοτέρων προσώπων […]

 • woman laying on stairway grayscale photo

  Μια σημείωση για την οριακή διαταραχή της προσωπικότητας

  Η οριακή διαταραχή είναι κατά βάση η φυσιολογική απάντηση του νευρικού σύστήματος σε μάλλον “αφύσικες” καταστάσεις της παιδικής ηλικίας. Η επανοργάνωση του νευρικού συστήματος εξαιτίας των τραυματικών ή αποστερητικών εμπειριών προκαλεί μια σωρεία νευροβιολογικών αλλαγών που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, συναίσθησης και συμπεριφορίκης δράσης του εγκεφάλου ( brain survival mode ). Το συγκεκριμένο νευρολογικό πρότυπο […]

 • woman in purple shirt covering her face with her hand

  Η επίδραση του τοξικού στρες στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο (video)

  Ενώ οι μετριοπαθείς, βραχύβιες αντιδράσεις στρες στον οργανισμό μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη, το τοξικό στρες ελλείψει της προστατευτικής στήριξης των ενηλίκων προκαλεί μια ισχυρή, ανελαστική ενεργοποίηση του συστήματος διαχείρισης του άγχους του σώματος.

 • film photography of aman and buildings

  Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη

  Η συναισθηματική νοημοσύνη (Εmotional Ιnteligence) αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των συναισθημάτων. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως η (ΕΙ) αποτελεί αντικείμενο μάθησης (άρα και βελτίωσης), ενώ άλλοι την αντιμετωπίζουν ως ενδογενές χαρακτηριστικό του ατόμου

 • pink clouds

  Πόσο ελεύθερη είναι η «Ελεύθερη Βούληση»;

  The Live Brain Show S2E1 – Πόσο ελεύθερη είναι η «Ελεύθερη Βούληση»;