Αρχική » An Introduction to the Good Thinking ‘Coping with Trauma’ Workbook

An Introduction to the Good Thinking ‘Coping with Trauma’ Workbook

Στο βιβλίο εργασίας που ακολουθεί παρουσιάζονται μια σειρά από απλές ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους που υποφέρουν απ’ την οδυνηρή αναβίωση ενός παρελθοντικού τραύματος.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/12cEcGrJzEJC3Perpk2G0LCLl8kLZqZw4/preview?usp=drivesdk” title=”GT-Trauma_Workbook_Final.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Copyright: Good Thinking, an NHS-approved digital wellbeing service, has collaborated with Caroline Harrison, a Cognitive Behavioural Therapist at the Centre for Anxiety Disorders and Trauma, South London and Maudsley NHS Foundation Trus

Exit mobile version