Για όσους επιθυμούν να κατεβάσουν το βιβλιογραφικό υλικό απ το σεμινάριο μπορούν από εδώ