Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του νηπίου αφορά στην ανάπτυξη του συναισθηματικού και του κοινωνικού τομέα. Όσον αφορά τον συναισθηματικό τομέα: Το παιδί της νηπιακής ηλικίας διαφοροποιεί και εξειδικεύει τα συναισθήματά του, τα οποία αποκτούν πλέον μεγαλύτερη διάρκεια και σταθερότητα. Στη νηπιακή ηλικία το παιδί ποικίλει στους τρόπους της συναισθηματικής του έκφρασης και ελέγχει τα συναισθήματα του περισσότερο από το παιδί της βρεφικής ηλικίας. Ο θυμός και η οργή είναι δύο συνηθισμένες συναισθηματικές αντιδράσεις του νηπίου.

2012-11-21

Αφήστε μια απάντηση