Αρχική » Η δεξιότητα της επαναπληροφόρησης στον εργασιακό χώρο

Η δεξιότητα της επαναπληροφόρησης στον εργασιακό χώρο

Η δεξιότητα της επαναπληροφόρησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση ενός εργαζομένου, σε δύο μάλιστα  επίπεδα

 Aπο την πλευρά του αξιολογητή

 H λογική και αντικειμενική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των ενεργειών του εργαζομένου (η οποία πρέπει να γίνεται με μικρή χρονική υστέρηση), η προστασία της αυτοεκτίμησης του, (η κρίση αφορά συγκεκριμένες ενέργειες και όχι την αξία του συνολικά ή πολύ περισσότερο τον χαρακτήρα του), η διακριτικότητα και η εχεμύθεια, δημιουργού έναν  περιβάλλον αποδοχής της κριτικής το οποίο θα βοηθήσει τόσο τον αξιολογητή  οσο και τον αξιολογούμενο να αναδείξουν τις ατέλειες και τα σφάλματα με σκοπό την βελτίωση της εργασιακής απόδοσης.

Από την πλευρά του αξιολογούμενου

H χρήση της ενεργητικής ακρόασης δίνει στο αξιολογούμενο την ευκαιρία να αντιληφθεί τα λάθη και τις αδυναμίες του (δίχως να μειωθεί η αυτοεκτίμηση του), ενώ θα οδηγήσει στην επιθυμητή τροποποίηση της συμπεριφοράς, εφόσον γίνει αντιληπτό ότι ή κριτική που του ασκείται είναι αποτέλεσμα αντικειμενικών δεδομένων. Και κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί αν ο αξιολογητής παράσχει τη δική του επαναπληροφόρηση όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κύκλος ανατροφοδότησης (feedback) που βοηθάει και τους δυο στη προαγωγή των επαγγελματικών τους σχεδίων.

Αφήστε μια απάντηση