Η δεξιότητα της επαναπληροφόρησης στον εργασιακό χώρο

Η δεξιότητα της επαναπληροφόρησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση ενός εργαζομένου, σε δύο μάλιστα  επίπεδα  Aπο την πλευρά του αξιολογητή  H λογική και αντικειμενική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των ενεργειών του εργαζομένου (η οποία πρέπει να γίνεται με μικρή χρονική υστέρηση), η προστασία της αυτοεκτίμησης του, (η κρίση αφορά συγκεκριμένες ενέργειες και […]

Η δεξιότητα της επαναπληροφόρησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση ενός εργαζομένου, σε δύο μάλιστα  επίπεδα

 Aπο την πλευρά του αξιολογητή

 H λογική και αντικειμενική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των ενεργειών του εργαζομένου (η οποία πρέπει να γίνεται με μικρή χρονική υστέρηση), η προστασία της αυτοεκτίμησης του, (η κρίση αφορά συγκεκριμένες ενέργειες και όχι την αξία του συνολικά ή πολύ περισσότερο τον χαρακτήρα του), η διακριτικότητα και η εχεμύθεια, δημιουργού έναν  περιβάλλον αποδοχής της κριτικής το οποίο θα βοηθήσει τόσο τον αξιολογητή  οσο και τον αξιολογούμενο να αναδείξουν τις ατέλειες και τα σφάλματα με σκοπό την βελτίωση της εργασιακής απόδοσης.

Από την πλευρά του αξιολογούμενου

H χρήση της ενεργητικής ακρόασης δίνει στο αξιολογούμενο την ευκαιρία να αντιληφθεί τα λάθη και τις αδυναμίες του (δίχως να μειωθεί η αυτοεκτίμηση του), ενώ θα οδηγήσει στην επιθυμητή τροποποίηση της συμπεριφοράς, εφόσον γίνει αντιληπτό ότι ή κριτική που του ασκείται είναι αποτέλεσμα αντικειμενικών δεδομένων. Και κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί αν ο αξιολογητής παράσχει τη δική του επαναπληροφόρηση όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας κύκλος ανατροφοδότησης (feedback) που βοηθάει και τους δυο στη προαγωγή των επαγγελματικών τους σχεδίων.

View more articles
 • woman wearing gray long sleeved shirt and black black bottoms outfit sitting on gray wooden picnic table facing towards calm body of water at daytime

  Νευροβιολογία των διατροφικών διαταραχών

  Παρότι το περιβάλλον παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο στην σχηματοποίηση των συμπεριφορών,  υπάρχουν πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι οι διατροφικές διαταραχές ξεκινούν στον εγκέφαλο.

 • Η νευρο-πλαστικότητα της τραυματικής μνήμης

  Οι μνήμες κατά την διάρκεια της ανάκτησης είναι επιρρεπείς σε αλλαγές και επομένως κάθε μελλοντική ανάκτηση χρησιμοποιεί τις τροποποιημένες πληροφορίες.

 • Αναπτυξιακό τραύμα και διατροφικές διαταραχές

  Πλήθος ερευνών έχουν τεκμηριώσει τις τραυματικές ιστορίες των ανθρώπων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές (Dalle Grave, Rigmonti, Todisco & Oliosi, 1996; Reyes-Rodriguez et al., 2011), με την σεξουαλική κακοποίηση της παιδικής ηλικίας childhood sexual abuse (CSA) να είναι το συνηθέστερο τραύμα (De Groot & Rodin, 1999; Wonderlich et al., 2001). Ο Brewerton (2007) συνοψίζει τα […]

 • family of four walking at the street

  Συστημική θεραπεία

  Τι είναι η συστημική θεραπεία Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο από μονάδες που αλληλεπιδρούν και αποτελούν τα συστατικά μέρη μιας συνολικής διάταξης ή οργάνωσης. Ο Ludwig von Bertalanffy, πατέρας της Γενικής θεωρίας των Συστημάτων ορίζει τα συστήματα ως συμπλέγματα στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Aνθρώπινο σύστημα (πχ μια οικογένεια), είναι ένα σύνολο δύο ή περισσοτέρων προσώπων […]

 • woman laying on stairway grayscale photo

  Μια σημείωση για την οριακή διαταραχή της προσωπικότητας

  Η οριακή διαταραχή είναι κατά βάση η φυσιολογική απάντηση του νευρικού σύστήματος σε μάλλον “αφύσικες” καταστάσεις της παιδικής ηλικίας. Η επανοργάνωση του νευρικού συστήματος εξαιτίας των τραυματικών ή αποστερητικών εμπειριών προκαλεί μια σωρεία νευροβιολογικών αλλαγών που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, συναίσθησης και συμπεριφορίκης δράσης του εγκεφάλου ( brain survival mode ). Το συγκεκριμένο νευρολογικό πρότυπο […]

 • woman in purple shirt covering her face with her hand

  Η επίδραση του τοξικού στρες στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο (video)

  Ενώ οι μετριοπαθείς, βραχύβιες αντιδράσεις στρες στον οργανισμό μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη, το τοξικό στρες ελλείψει της προστατευτικής στήριξης των ενηλίκων προκαλεί μια ισχυρή, ανελαστική ενεργοποίηση του συστήματος διαχείρισης του άγχους του σώματος.

 • film photography of aman and buildings

  Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη

  Η συναισθηματική νοημοσύνη (Εmotional Ιnteligence) αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των συναισθημάτων. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως η (ΕΙ) αποτελεί αντικείμενο μάθησης (άρα και βελτίωσης), ενώ άλλοι την αντιμετωπίζουν ως ενδογενές χαρακτηριστικό του ατόμου

 • pink clouds

  Πόσο ελεύθερη είναι η «Ελεύθερη Βούληση»;

  The Live Brain Show S2E1 – Πόσο ελεύθερη είναι η «Ελεύθερη Βούληση»;