Η πλανερή αίσθηση του Ελέγχου

Ένα σημαντικό διακύβευμα της ψυχοθεραπείας είναι η αποδοχή της ψευδαίσθησης του ελέγχου

Ως ε-λογα όντα που καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας, αναπτύσσουμε παράλληλα με την ωρίμανσή μας, μηχανισμούς ελέγχου της πραγματικότητας που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε τη συμπεριφορά (εαυτών και αλλήλων) και να προβαίνουμε στις κατάλληλες (βάση των συνθηκών) τροποποιήσεις.
Η ανάγκη για βεβαιότητα και σταθερότητα σε ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον συχνά μας ρίχνει στην πλανερή αίσθηση του Ελέγχου.
Όλες οι αποφάσεις μας στηρίζονται στις (αναγκαστικά) περιορισμένες γνώσεις μας, στα apriori  μερικά δεδομένα από ένα πλήθος δεδομένων, και στους ατελής (αν και εκλεπτυσμένους) γνωστικούς μας μηχανισμούς νοηματοδότησης.

Η σκέψη μας είναι πάντα η υποκειμενική αναπαράσταση της πραγματικότητας και δεν είναι η πραγματικότητα, ανεξάρτητα του ότι βιώνεται ως τέτοια.

Είναι εύλογο επομένως το δυσανάλογο κόστος (σε άγχος και θλίψη) για όσους εγχειρούν το μάταιο εγχειρήμα του απόλυτου ελέγχου.
Ένα σημαντικό διακύβευμα της ψυχοθεραπείας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η αποδοχή της ψευδαίσθησης του ελέγχου,  η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανοχής απέναντι στην αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, η προαγωγή στην ικανότητα λήψης αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας, η αποδοχή της εσφαλμένης απόφασης χωρίς αυτομομφή.

Η συνειδητοποίηση παράλληλα ότι υπό το αυτό καθεστώς δρουν και οι σημαντικοί άλλοι στην ζωή μας, μπορεί να μας απαλλάξει και από το βαρύ φορτίο της ετερομομφής και της επι- κριτικής στάσης απέναντι τους.


Photo: Control Over Timeby oO-Rein-Oo

View more articles
 • woman wearing gray long sleeved shirt and black black bottoms outfit sitting on gray wooden picnic table facing towards calm body of water at daytime

  Νευροβιολογία των διατροφικών διαταραχών

  Παρότι το περιβάλλον παίζει σίγουρα σημαντικό ρόλο στην σχηματοποίηση των συμπεριφορών,  υπάρχουν πλέον στοιχεία που δείχνουν ότι οι διατροφικές διαταραχές ξεκινούν στον εγκέφαλο.

 • Η νευρο-πλαστικότητα της τραυματικής μνήμης

  Οι μνήμες κατά την διάρκεια της ανάκτησης είναι επιρρεπείς σε αλλαγές και επομένως κάθε μελλοντική ανάκτηση χρησιμοποιεί τις τροποποιημένες πληροφορίες.

 • Αναπτυξιακό τραύμα και διατροφικές διαταραχές

  Πλήθος ερευνών έχουν τεκμηριώσει τις τραυματικές ιστορίες των ανθρώπων που πάσχουν από διατροφικές διαταραχές (Dalle Grave, Rigmonti, Todisco & Oliosi, 1996; Reyes-Rodriguez et al., 2011), με την σεξουαλική κακοποίηση της παιδικής ηλικίας childhood sexual abuse (CSA) να είναι το συνηθέστερο τραύμα (De Groot & Rodin, 1999; Wonderlich et al., 2001). Ο Brewerton (2007) συνοψίζει τα […]

 • family of four walking at the street

  Συστημική θεραπεία

  Τι είναι η συστημική θεραπεία Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο από μονάδες που αλληλεπιδρούν και αποτελούν τα συστατικά μέρη μιας συνολικής διάταξης ή οργάνωσης. Ο Ludwig von Bertalanffy, πατέρας της Γενικής θεωρίας των Συστημάτων ορίζει τα συστήματα ως συμπλέγματα στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση. Aνθρώπινο σύστημα (πχ μια οικογένεια), είναι ένα σύνολο δύο ή περισσοτέρων προσώπων […]

 • woman laying on stairway grayscale photo

  Μια σημείωση για την οριακή διαταραχή της προσωπικότητας

  Η οριακή διαταραχή είναι κατά βάση η φυσιολογική απάντηση του νευρικού σύστήματος σε μάλλον “αφύσικες” καταστάσεις της παιδικής ηλικίας. Η επανοργάνωση του νευρικού συστήματος εξαιτίας των τραυματικών ή αποστερητικών εμπειριών προκαλεί μια σωρεία νευροβιολογικών αλλαγών που επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης, συναίσθησης και συμπεριφορίκης δράσης του εγκεφάλου ( brain survival mode ). Το συγκεκριμένο νευρολογικό πρότυπο […]

 • woman in purple shirt covering her face with her hand

  Η επίδραση του τοξικού στρες στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο (video)

  Ενώ οι μετριοπαθείς, βραχύβιες αντιδράσεις στρες στον οργανισμό μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη, το τοξικό στρες ελλείψει της προστατευτικής στήριξης των ενηλίκων προκαλεί μια ισχυρή, ανελαστική ενεργοποίηση του συστήματος διαχείρισης του άγχους του σώματος.

 • film photography of aman and buildings

  Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη

  Η συναισθηματική νοημοσύνη (Εmotional Ιnteligence) αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης, ελέγχου και αξιολόγησης των συναισθημάτων. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν πως η (ΕΙ) αποτελεί αντικείμενο μάθησης (άρα και βελτίωσης), ενώ άλλοι την αντιμετωπίζουν ως ενδογενές χαρακτηριστικό του ατόμου

 • pink clouds

  Πόσο ελεύθερη είναι η «Ελεύθερη Βούληση»;

  The Live Brain Show S2E1 – Πόσο ελεύθερη είναι η «Ελεύθερη Βούληση»;