Αρχική » Εγκεφαλικές συνδέσεις

Εγκεφαλικές συνδέσεις

a kid with multicolored hand paint

“Είναι σημαντικό όλοι οι άνθρωποι που αλληλοεπιδρούν με παιδιά να κατανοήσουν την αρχιτεκτονική του εγκεφάλου επειδή οι εμπειρίες παίζουν έναν πραγματικά ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη του.

Ο εγκέφαλος είναι γενετικά προγραμματισμένος να κάνει συνδέσεις, αλλά το αν αυτές οι συνδέσεις παραμείνουν, γίνουν ισχυρές και μόνιμες ώστε να είναι διαθέσιμες καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του παιδιού, εξαρτάται από τις ενισχυτικές εμπειρίες που θα λάβει ο παιδικός εγκέφαλος απ΄ το περιβάλλον. Θέλουμε οι γονείς να ενισχύσουν τα εγκεφαλικά κυκλώματα των παιδιών.

Θέλουμε οι καθηγητές να κάνουν το ίδιο. Σε επίπεδο πολιτικής, θέλουμε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να ψηφίζουν για πράγματα που θα δώσουν σε όλα τα παιδιά αυτή την ευκαιρία.”

Dr. ]udy Cameron Professor of Psychiatry, University of Pittsburgh