Ετικέτα: Προσωπικότητα

  • Είμαι οτι κάνω

    i am who i am by vampiretrash on deviantART Ο μεγάλος κίνδυνος της αιτιοκρατικής σύνδεσης των συμπεριφορών με τα ατομικά χαρακτηριστικα (τα οποία συχνά αναπαρίσταται ως σταθερά και αναλλοίωτα…